Суперкнига (укр.) Иона и кит

Суперкнига (укр.) Иона и кит